سوالات متداول

برای شکایت در کمیته سازش کانون کارگزاران، ابتدا به آدرس sazesh.seba.ir رفته و پس از ثبت¬نام در سامانه، وارد پروفایل خود شده و درخواست خود را ثبت نمایید.

بعد از ارسال درخواست به کمیته سازش و تا قبل از ارائه شماره کلاسه، امکان اصلاح و رفع نقص وجود دارد و بعد از آن برای اشخاص این امکان وجود ندارد.

بله. هزینه رسیدگی جهت ثبت درخواست در کمیته سازش مطابق بند 5 هشتصد و پنجاه و یکمین صورتجلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 26/10/1401، مبلغ 2 میلیون ریال به علاوه یک در هزار مبلغ خواسته اعلامی حداکثر تا سقف دویست میلیون ریال می باشد. مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به این رقم اضافه می گردد.

بعد از پرداخت هزینه و ثبت درخواست، امکان استرداد هزینه وجود ندارد.

هنگام ثبت درخواست در کمیته سازش، همزمان با تقویم خواسته، یک در هزار مبلغ خواسته نشان داده می¬شود.

بله. یکی از موضوعات قابل طرح در کمیته سازش، ارسال درخواست سازش جهت مطالبه سود سهام می‌باشد.

بله. یکی از موضوعات قابل طرح در کمیته سازش، ارسال درخواست سازش جهت مطالبه خسارت تاخیر در تحویل کالا می¬باشد.

خیر. مطابق دستورالعمل "فرایند سازش در کانون¬های موضوع قانون بازار اوراق بهادار"، اعضای کمیته سازش ضمن بیان اصول و مبانی قانونی و مقرراتی و ارائه راه¬حل¬های موجود جهت حل و فصل اختلاف، طرفین را به سازش ترغیب می¬نمایند. در صورتی که طرفین در جلسه رسیدگی به سازش برسند، کمیته سازش مبادرت به صدور سازش¬نامه و در غیر این صورت مبادرت به صدور گواهی عدم سازش می¬نماید.

پس از صدور گواهی عدم سازش، اشخاص می¬توانند گواهی عدم سازش و صورتجلسه را از سامانه سازش دریافت کنند. همچنین پس از ارسال پیامک صدور گواهی عدم سازش، می¬توانند جهت پیگیری پرونده ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم سازش به سایت هیات داوری به نشانی davari.seo.ir مراجعه و دادخواست خود را ثبت نمایند.

کمیته سازش براساس دستورالعمل "فرایند سازش در کانون¬های موضوع قانون بازار اوراق بهادار" فعالیت می¬کند.