معرفی کمیته سازش

کمیته سازش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در راستای اجرای ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار تشکیل شده است و به کلیه اختلافات ناشی از فعالیت حرفه‌ای اعضای کانون با یکدیگر و یا با سایر اشخاص رسیدگی می‌نماید.

مطابق ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار کلیه اختلافات بین فعالین بازار سرمایه که ناشی از فعالیت حرفه‌ای آن‌ها باشد می‌بایست ابتدا در کمیته سازش کانون‌ها مطرح و در صورت عدم سازش، در هیأت داوری موضوع آن قانون رسیدگی شود. ضمناً آرای صادر شده از سوی هیأت داوری قطعی و لازم‌الاجرا بوده و اجرای آن به‌عهده اداره‌ها و داویر اجرای ثبت اسناد و املاک می‌باشد.

مطابق مصوبات هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، اختلافات تشکل‌های خود انتظام از جمله بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و کانون‌ها و یا آن‌دسته از فعالان بازار اوراق بهادار که فاقد کانون مربوطه می‌باشند، در کمیته سازش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار مطرح و حل‌وفصل می‌شود. براساس این مصوبه و همچنین ماده 15 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست­‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، رسیدگی به دعاوی سود سهام در صلاحیت کمیته سازش کانون کارگزاران و سپس هیأت داوری سازمان بورس است.

بنابراین راه ورود به فرآیند رسیدگی به اکثر اختلافات در بازار سرمایه و صدور آرای قطعی و لازم‌الاجرا در این خصوص و احقاق حقوق سرمایه گذاران، نهادهای مالی و تشکل‌های خودانتظام، تشکیل پرونده درکمیته سازش کانون کارگزاران می‌باشد.