هزینه‌های رسیدگی در کمیته سازش

مطابق بند 5 هشتصد و پنجاه و یکمین صورتجلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار هزینه طرح درخواست در کمیته سازش به شرح ذیل میباشد:

"دو میلیون ریال به علاوه یک در هزار رقم خواسته اعلامی حداکثر تا سقف 200 میلیون ریال"
مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ فوق اضافه میگردد.